Poesia i Música

Música i poesia,
un al dia

diumenge, 24 d’octubre de 2010

Desiderata- Max Ehrmann

(Traducció després de la versió original)

Go placidly amid the noise and haste,
and remember what peace there may be in silence.
As far as possible without surrender
be on good terms with all persons.
Speak your truth quietly and clearly;
and listen to others,
even the dull and the ignorant;
they too have their story.

Avoid loud and aggressive persons,
they are vexatious to the spirit.
If you compare yourself with others,
you may become vain and bitter;
for always there will be greater and lesser persons than yourself.
Enjoy your achievements as well as your plans.

Keep interested in your own career, however humble;
it is a real possession in the changing fortunes of time.
Exercise caution in your business affairs;
for the world is full of trickery.
But let this not blind you to what virtue there is;
many persons strive for high ideals;
and everywhere life is full of heroism.

Be yourself.
Especially, do not feign affection.
Neither be cynical about love;
for in the face of all aridity and disenchantment
it is as perennial as the grass.

Take kindly the counsel of the years,
gracefully surrendering the things of youth.
Nurture strength of spirit to shield you in sudden misfortune.
But do not distress yourself with dark imaginings.
Many fears are born of fatigue and loneliness.
Beyond a wholesome discipline,
be gentle with yourself.

You are a child of the universe,
no less than the trees and the stars;
you have a right to be here.
And whether or not it is clear to you,
no doubt the universe is unfolding as it should.

Therefore be at peace with God,
whatever you conceive Him to be,
and whatever your labors and aspirations,
in the noisy confusion of life keep peace with your soul.

With all its sham, drudgery, and broken dreams,
it is still a beautiful world.
Be cheerful.
Strive to be happy.


Max Ehrmann.

Traducció en català

DESIDERATA

Camina plàcidament entre el soroll i la pressa
I recorda quanta pau pot haver-hi en el silenci.
I tant com sigui possible sense trair-te
Viu en pau amb tothom.
Digues la teva veritat tranquilament i clara.
Escolta els altres
fins i tot l'avorrit i l'ignorant,
també ells tenen llur història.

Evita les persones sorrolloses i agressives.
són ofensius a l'espirit.
Si et compares amb altres
pots tornar-te vanitós i amarg
perquè sempre hi haurà persones millors i pitjors que tu.
Frueix dels teus èxits tant com dels teus projectes.

Mantingues l'interès en la teva pròpia carrera;encara que sigui humil
és una veritable possessió en les canviants fortunes del temps.
Sigues caute en els teus negocis
perquè el món és ple de paranys
però que això no t'amagui la virtud que pugui haver-hi.
Molta gent lluita per alts ideals.
I a tot arreu la vida és plena d'heroisme.

Sigues tu mateix.
Especialment, no fingeixis afectes.
Tampoc no siguis cínic respecte l'amor.
Perquè davant tota aridesa i desencís l'amor és perenne com l'herba.

Recull mansament la saviesa dels anys
deixant passar tranquilament les coses de la joventut.
Alimenta el teu esperit
Perquè et proteigeixi en la desgràcia sobtada.
No et distreguis amb cabòries obscures
molts temors neixen de la fatiga i la solitud.
Junt amb una sana disciplina,
Sigues benèvol amb tu mateix.

Tu ets una criatura de l'univers.
com els arbres i les estrelles.
Tens dret a ser-hi
I, t'ho creguis o no,
sens dubte l'univers es desenvolupa com cal.

Per tant, estigues en pau amb Déu,
sigui com sigui que el concebeixis,
I siguin com siguin les teves tasques i aspiracions,
mantingues en la sorollosa confusió
pau en la teva ànima.

Amb tots els seus artificis, penalitats i somnis trencats,
aquest continua sent un món bonic.

Anima't.
Lluita per ser feliç.


(Traducció Jordi Bertran i Maria Escalas)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada